Radnica Vás pozýva

 • VIVAT SCIENTIA! NECH ŽIJE VEDA! #03 - prednáška
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • Srdečne vás pozývame na tretiu prednášku z cyklu VIVAT SCIENTIA! NECH ŽIJE VEDA! s názvom: Voda nad zlato a či zlato vo vode? Voda - slaná, sladká, pitná, znečistená, kontaminovaná… Každá jej forma sa nachádza na našej planéte. Slovensko patrí k tej šťastnejšej a bohatšej časti sveta, pretože okolo nás je dostatok práve tej najdôležitejšej - pitnej sladkej a čistej vody. Z nezávadnej vody sa však kontaminovaná stane veľmi ľahko. To, ako kontaminácie vôd vznikajú, ako pôsobia na životné prostredie a zdravie človeka skúmajú vedci nielen po celom svete, ale aj na Slovensku. Dajú sa procesy kontaminácie vôd zvrátiť? Vieme zo znečistenej a často nebezpečnej vody vytvoriť vodu čistú a nezávadnú? Môže byť pre nás znečistená voda aj užitočná? Aj o tom bude najbližšia prednáška spojená s praktickou prezentáciou jedinečnej technológie na čistenie vysokotoxických vôd. Vyvinul ju vedecký kolektív, ktorého súčasťou je aj naša prednášajúca Mgr. Zuzana Bártová, PhD., z Ústavu geotechniky SAV, v. v. i. Ak na prednášku prinesiete vzorku vlastnej studňovej vody (stačí najviac 0,5l) zistíte aj jej tvrdosť a pH. Zuzana Bártová je vedkyňa pôsobiaca na Ústave geotechniky SAV v. v. i. v Košiciach, kde pracuje už 7 rokov. Je súčasťou tímov, ktoré vyvíjajú technológiu na čistenie toxických vôd vytekajúcich zo skládky odpadu v bratislavskej Vrakuni či banských vôd ústiacich do rieky Slaná pri Rožňave. V rámci základného výskumu skúma, ako môžu baktérie pomôcť pri získavaní kovov z roztokov a biolúhovaní minerálov. Vedeli ste, že mikroorganizmy môžu pomôcť aj pri tvorbe sekundárnych minerálov? Výsledné produkty týchto procesov môžu byť využité ako vstupná surovina pre ďalší priemysel. Hlavným cieľom jej výskumu je získať vzácne kovy, ktoré sú na zozname kritických surovín pre Európsku úniu. Takými sú napríklad antimón, kobalt, horčík, meď, ale aj vzácne kovy ako zlato a striebro. Sú to práve tie suroviny, po ktorých je dopyt v elektrotechnickom priemysle. Ich zásoby v prírode sú limitované, ich získavanie a ťažba je zároveň spojená s nedodržiavaním základných ľudských práv či vykorisťovaním robotníkov. Riešením tohto problému môže byť práve využitie ekologických prístupov – jedným z nich je takzvaná bioťažba, pri ktorej nie je potrebné otvárať nové bane, ale pozornosť sa sústredí na staré banské odpady a banské výtoky.
 • Viac na Facebooku
 • LUČENEC - Filmový festival Ekotopfilm I Envirofilm TOUR 2023
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • 📣 Medzinárodný filmový festival EKOTOPFILM – ENVIROFILM v rámci svojej TOUR 2023 navštívi mesto Lučenec.📽 Pozývame vás na jedinečný filmový festival do Radnice/Mestského múzea, kde vám prinesieme tie najlepšie dokumentárne filmy z celého sveta.🌍 🎞 PROGRAM: 16:00 - 16:30 Blok animovaných filmov pre deti 16:30 - 17:00 Zebra bez hrivy 17:00 - 17:55 Ovčiarskou cestou 18:00 - 19:00 Expedícia Tribugá 19:00 - 20:00 Kam sa podeli vtáky z nášho vidieka 20:00 - 21:30 Cesta proti času Vstup je ZADARMO 💚 Tešíme sa na vás!
 • Viac na Facebooku
 • JURAJ HNILICA - akusticky | Lučenec
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • Juraj Hnilica predstaví 30. apríla 2023 v Radnici v Mestskom múzeu Lučenec svoje najznámejšie piesne v akustickom prevedení. Zaznejú napríklad Aká si krásna, Uletení anjeli, ale aj množstvo nových piesní. Slovenský spevák Juraj Hnilica je známy svojimi piesňami z bežného života, ktoré hovoria o radostiach, ale ja starostiach každého z nás. Nahral tri sólové albumy a dosiahol úspech v televíznej šou Česko-Slovensko má talent v roku 2015. Spolupracoval s množstvom muzikantov a jeho posledný album Pohni líca vyšiel v roku 2020 s piesňou Oceán, ktorá sa umiestnila na treťom mieste v hitparáde rádia Frekvence 1 v Českej republike. Vstupné: Predpredaj: 10€ I Na mieste: 12€ I ZŤP, dôchodca (60+), študent (ISIC): 5€ Deti do 12 rokov: vstup zadarmo. Lístky už teraz nájdete v predaji na: https://goout.net/sk/juraj-hnilica-akusticky/szjoqev/ Lístky je možné si zakupiť aj v Mestskom informačnom centre v Lučenci. Koncert bude doslova nabitý emóciami. Nenechajte si ujsť túto jedinečnú príležitosť v Lučenci! #hudba #koncert
 • Viac na Facebooku

Budova Radnice bola zrekonštruovaná v roku 2015. Poskytuje administratívne zázemie pre LUKUS r.o. V jej priestoroch sídli aj jej organizačná zložka Mestské múzeum Lučenec, ktoré bolo zaregistrované MK SR v decembri 2016 a sprístupnené v septembri 2017.

Objekt je k dispozícii aj Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Lučenci, ktoré ho využíva na organizovanie slávnostných obradov. Malá sála na prízemí je vyčlenená na zasadnutia mestského zastupiteľstva a odborných komisíí.

V priestoroch Radnice sa ďalej konajú koncerty, rôzne besedy, vernisáže, výstavy, slávnostné vyradenia študentov a pod. Hlavná sála je využívaná napr. aj na konferencie, odborné školenia, motivačné sedenia, semináre.